Oorsprong

De Stichting Vrienden van Oldenkotte verleent gerichte steun binnen de forensische psychiatrie. De oorsprong van de Stichting ligt in stichting Oldenkotte en zijn rechtsvoorgangers. 

Doel Stichting Vrienden van Oldenkotte

Het doel van de Stichting Vrienden van Oldenkotte is het stimuleren van forensisch psychiatrisch onderzoek door onderzoekers bij elkaar te brengen en budget beschikbaar te stellen. Daarnaast worden met name in Oost-Nederland extra activiteiten in de forensisch psychiatrische zorg gefinancierd die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd.

Verslaglegging en financiële verantwoording

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn te vinden in de jaarverslagen.