Onderzoek forensische ggz

Eind maart 2016 is tussen Erasmus MC (afdeling Psychiatrie) Universiteit Twente (afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie, Center for eHealth & Wellbeing) Research en Stichting Vrienden van Oldenkotte een 5-jarig convenant afgesloten voor een onderzoeksprogramma bij Transfore. Dit programma: “Toepassing van technologie bij predictie, preventie en behandeling in de forensische psychiatrie” is onderverdeeld in twee deelprojecten. Binnen ieder deelproject is een promovendus actief: één bij Erasmus MC en één bij de Universiteit Twente.

Het onderzoeksprogramma stelt zich tot doel:

  1. Te onderzoeken welke biologische factoren (o.a. epigenetische) en omgevingsfactoren bijdragen aan het ontstaan en beloop van agressie, deels gebruik makend van experience sampling method (ESM),
  2. eHealth-toepassingen optimaal te integreren in het ontwerp van behandelinterventies voor forensische ggz-patiënten en hun familie,
  3. Gepersonaliseerde eHealth interventies te implementeren in de klinische praktijk.

Kortweg richt het programma zich zowel op het ontwikkelen van kennis, als op het ontwikkelen van een behandelinterventie door eHealth. Voor het ontwikkelen van kennis wordt aangesloten bij het onderzoeksprogramma iBerry. Hierbij worden zowel biologische factoren als omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en beloop van agressief gedrag, onderzocht. Voor het ontwikkelen van eHealth-middelen in de behandeling van forensische ggz-patiënten worden de uitgangspunten uit de positieve psychologie, naast bovenstaande factoren, en kennis en expertise van de Universiteit Twente op het gebeid van innovatieve technologieën gecombineerd.

De programmaleiders: