Projecten

Aanvragen budget onderzoek

Aanvragen budget activiteit / apparatuur

Er kan budget aangevraagd worden voor onderzoek of activiteit / apparatuur dat past bij de doelen van de Stichting Vrienden van Oldenkotte. De Stichting Vrienden van Oldenkotte stimuleert hierbij samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers binnen het forensische veld. Cofinanciering is gewenst, maar niet verplicht.

Criteria hierbij zijn:

 • Het onderzoek heeft praktische relevantie; het levert nieuwe inzichten op en / of kan leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van de forensische zorg in Nederland.
 • Het onderzoek is wetenschappelijk relevant; het voegt iets toe aan bestaande kennis
 • Het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd.
 • De methode van het onderzoek is helder beschreven, uitvoerbaar en passend bij het onderzoeksdoel.
 • De indieners laten zien over de benodigde expertise te beschikken die nodig is voor het uitvoeren van het project (bijvoorbeeld getuige eerdere publicaties).
 • De privacy en veiligheid rond participantendeelname en -werving, informed consent en verzamelen, gebruik, opslag en eigendom van gegevens is of wordt voldoende gewaarborgd.
 • De begroting is realistisch.

 

Procedure: hoe werkt het?

 • Past het voorstel bij de criteria van Stichting Vrienden van Oldenkotte?
 • Volledig invullen van format. Hierbij geldt een maximum aantal woorden. Het is mogelijk om een uitgebreider onderzoeksvoorstel als PDF bij te voegen.
 • Het bestuur beoordeelt het voorstel en neemt een besluit
 • Het bestuur vergadert vijf keer per jaar (februari, april, juli, september en november). De deadlines om een voorstel in te dienen zijn: 1 januari, 1 maart, 1 juni, 1 augustus en 1 oktober. 
 • De indiener krijgt inhoudelijke feedback en kan bij een eventuele afwijzing na aanpassing desgewenst opnieuw indienen

E-Health

Ondersteuning voor de implementatie en inbedding van E-mental health (EMH) binnen Transfore. Transfore biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. Met de online modules kunnen patiënten zelf bepalen op welk moment en op welke plek zij bezig gaan met de behandeling.

Virtual reality (VR)

Virtual reality als opstap naar de ‘echte’ maatschappij. In de specialistische ggz wordt Virtual Reality al succesvol ingezet. Transfore onderzoekt of VR een bijdrage kan leveren aan behandelingen bij agressief of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

2013 – Een kwestie van Goede Zeden

Drukken boekje Een Kwestie van Goede Zeden, Zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag van poli- en dagkliniek De Tender.

2012 - Marktkraampjes

Marktkraampjes (voor de zomermarkt en kerstmarkt van FPC Oldenkotte).

2010 – Dierverzorging

Project dierverzorging (geiten, kippen en konijnen – patiënten van FPC Oldenkotte zorgden voor het welzijn van de dieren).

2010 - Tot hier en nu verder

Uitgave van het Zorgprogrammaboekje Tot hier en nu verder, Zorgprogramma Gewelddadig Grensoverschrijdend Gedrag van poli- en dagkliniek De Tender.

2009 – Klimwand

Klimwand in de sportzaal van FPC Oldenkotte.

2003 – Nieuwe Fitnessruimte

Realisatie van een fitnessruimte in het oude zwembad van FPC Oldenkotte.