Virtual Reality

Ontwikkeling en toepassing Virtual Reality

Transfore onderzoekt de mogelijkheden voor effectieve toepassing van Virtual Reality in de forensische ggz en ontwikkelt en test een toepassing.

Resultaten

In november 2014 zijn middelen toegekend om te kunnen participeren in de ontwikkeling en onderzoek van een VR-toepassing voor de behandeling van agressieproblematiek. Om diverse redenen, bleek deelname van Transfore uiteindelijk niet mogelijk. Mede door de onrustige periode die Transfore op dat moment doormaakte (sluiting FPC Oldenkotte / ontwikkeling Transfore) heeft het project daarna een tijd stilgelegen. In februari 2016 is echter herbestemming van de middelen aangevraagd en voorwaardelijk verkregen. Op dit moment worden de eerste stappen gezet om op basis van wetenschappelijke literatuur en een het houden van focusgroepen met eindgebruikers tot een keuze te komen voor een te ontwikkelen applicatie.

Op 19 september 2016 heeft een zeer goed bezochte inspiratiesessie voor patiënten plaatsgevonden. Patiënten konden kennismaken met de mogelijkheden van VR. Ze hebben samen gebrainstormd over toepassingsmogelijkheden en deze ook aan elkaar gepresenteerd.