E-Health

Ondersteuning voor de implementatie en inbedding van E-mental health (EMH) binnen Transfore. Transfore biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. Met de online modules kunnen patiënten zelf bepalen op welk moment en op welke plek zij bezig gaan met de behandeling.